بانک اطلاعات جارو مرکزی

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
ابر کارکیاء شرق آقای محمد حسین غلامرضا زاده جارو مرکزی آسایش کرمان- بلوار جهاد- نبش جهاد 12- طبقه اول واحد 1

034-32477883

034-32444451

09133913417