بانک اطلاعات پمپ ساختمانی

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
پمپ برتر آقای رزم حسینی پمپ های تحت فشار ساختمانی- مخازن پلی اتین- پمپ های سپتیک فاضلاب- دستگاه تصفیه آب صنعتی و نمیه صنعتی

کرمان-میدان آزادی- ابتدای جاده تهران- سمت راست- پمپ برتر

کد پستی:7619614176

034-32455060

034-32441078

09139876541