بانک اطلاعات عایق حرارت و صوت

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
کلینیک ساختمانی دادبخش آقای مجتبی دادبخش عایق حرارت و سوخت(ضد حریق) اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان(ورمیکس) با حمایت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

کرمان- ابتدی بلوار شهید صدوقی(جاده تهران)- ساختمان خاتم

www.gilanmica.com

034-32470019

034-32460019

09133416801