بانک اطلاعات باغ پشت بامی

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
پوشش های افراز ایرانمنش

بزرگترین تولید کننده پوشش های ثابت و متحرک در ایران و خاورمیانه

کرمان-بلوار معلم- حدفاصل کوچه 2 و 4

034-32133081-2

فاکس 32133082-034