بانک اطلاعات کابینت آشپزخانه

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
رویال کابین آقای محمد مکاری اجرا و تولید سیستمهای آشپزخانه

خیابان فیروزه- بین کوچه 12 و 14

www.royalcabin.ir

034-32520664

034-32520992

034-33314881

 
گروه تولیدی راد متال آقای مجید کمالی تولید کابینت آشپزخانه

 

کرمان- بلوار کشاورز- حد فاصل کوچه 1 و 3

034-32113398

034-32113398