بانک اطلاعات آزمایشگاهها

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
شرکت آزمون جوش کرمان آقای تاج الدینی خدمات کنترل کیفیت و آزمایشگاهی جوش، بتن، خاک ، رنگ و مقاومت مصالح کرمان-خیابان امام جمعه- کوچه 9- پلاک 21

034-32475057

09132973479

09133478323