بانک اطلاعات اجرای بتن

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
شرکت ساختمانی ازمون سازان آقای شجاعی کاشت انکراهای مکانیکی و شیمیایی و مواد افزودنی بتن، اجرای اسکلت بتنی ICF آدرس:کرمان، بلوار قدس، حد فاصل کوچه 11 و 13

034-32528140

09131408294