بانک اطلاعات ایزوگام

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
ایزوگام شرق آقای میلانی نمایندگی ایزوگام شرق و فراز بام گستر ارومیه، آسفالت و قیر گونی کرمان، سه راه سیلو، بلوار یادگار امام، نبشکوچه شماره 1 (روبروی کلبه جنوب)

09146767063