بانک اطلاعات حسابداری و حسابرسی

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
موسسه حسابداری و حسابرسی تک حساب آقای ایرانمنش انجام کلیه امور حسابداری و حسابرسی و مالیاتی

چهارراه کاظمی،خیابان قدس روبرو سه راه معلم،ساختمان عکاسی گلشن،موسسه حسابداری تک حساب

http://www.takhesab.ir

034-32223954

09133988155