دانلود کتاب

عنوان: طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بالا و ضریب مقاومت

زمینه: در این کتاب به ضوابط و ایین نامه ها و بارگذاری و روشهای طراحی سازه های فولادی به طور کامل و جامع پرداخته شده است.
      
                                                                           
 

عنوان: یک روش رایانه ای بهینه نمودن دانه بندی مصالح بتن

زمینه: دراین کتاب سعی شده با توجه به امکانات موجود در کارگاهها بهترین شیوه اختلاط مصالح را پیدا نمود.

عنوان: مبانی بهینه سازی سازه ها

زمینه: در این کتاب تلاش شده تا جدیدترین روشهای تحلیلی و عددی بهینه سازی طراحی سازه ها از مراجع مختلف جمع آوری و در قالب نظام مهندسی ارائه شود.

عنوان: اسکلت فلزی

زمینه: برای اجرای یک ساختمان ابتدا باید تلاش کرد زمین مورد ساختمان سازی دارای مقاومت کافی بوده تا بتواند نیروی وزن ثقلی ساختمان را تحمل کند .این موضوع بطور کامل در این کتاب به بحث گذاشته می شود.