اهداف مسکن جی پی

مسکن جی پی در راستای توسعه و بالندگی صنعت ساختمان ایران و نقش مهم آن در اقتصاد ملی سعی دارد تا با اطلاع رسانی دقیق و مناسب به فعالان و دست اندرکاران این بخش و نشر مطالب مفید و علمی قدمی مفید در این راستا بردارد.

ما برآنیم تا با بهره مندی از تجارب و دانش اساتید دانشگاه، مدیران دولتی و خصوصی، کارشناسان، دانشجویان و دست اندرکاران صنعت ساختمان و صنایع وابسته زمینه ایجاد رسانه ای الکترونیکی و تاثیر گذار در حوزه اطلاع رسانی بخش ساختمان کشور را فراهم نمایم.

اهداف مسکن جیی

1- ارائه بانک اطلاعات تولیدی ها، شرکت ها، فروشگاهها و افراد مرتبط با بخش های مختلف صنعت ساختمان کشور

2- ارائه بانک اطلاعات املاک  و امکان جستجوی پیشرفته ملک

3- ایجاد ارتباط بین بخش دانشگاهی و بازار صنعت ساختمان و امکان معرفی مقاله های دانشجویی در سایت

4- اطلاع رسانی در مورد جدیدترین اخبار و رویدادهای صنعت ساختمان ایران و جهان

5- معرفی خدمات و محصولات نوین صنعت ساختمان