بانک اطلاعات بلوک سیمانی

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
گروه تولیدی لیکاسازان کویر آقای محمد حسن قطبی تولید بلوک سبک با پوکه صنعتی لیکا

کرمان- انتهای جاده طاهرآباد- سمت چپ

کرمان- بلوار جمهوری- طبقه فوقانی رستوران میعاد

 

09131431380

 

 
کارخانه بلوک برتر آقای ساسانی تولید بلوک سبک لیکا با پوکه صنعتی

جاده تهران- سه راه بلوار کشاورز- جنب آهن فروشی عامری

034-32134500

09130464686