بانک اطلاعات خرپا و شبکه میلگردی

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
پروفیل سازان 110 آقای جمعه نژاد مونتاژ خرپا با سازه های LSF (استادورانر) کارخانه و دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شماره 2 ( خضراء)- انتهای پامچال 15

034-33370110

034-33420380

09131991096