بانک اطلاعات سیمان

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
شرکت سیمان ممتازان کرمان آقای محمد رحمانی تولید و پخش سیمان بلوار جمهوری، نبش 20 متری نادر، طبقه فوقانی بانک کارآفرین

034-33620457

034-32439000