بانک اطلاعات فوم بتن

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
فروشگاه تکنام

آقای محمدی مقدم

آقای ثمره موسوی

فوم بتن

کرمان- بلوار شیراز- قبل از کوچه شماره 10- جنب مدیران خودرو

09131952432

09137550114

09140521500

 
صنایع شیمیایی بتن پاس آقای عماد ریحانی فام فوم بتن کرمان- بلوار هوانیروز کوچه26 روبه روی فرعی اول ساختمان کیمیا

03432821370

09131952241