بانک اطلاعات موزائیک

نام شرکت مدیرعامل حوزه کاری آدرس تلفن ثابت/همراه سایر
مجتمع تولیدی مدرسی آقای مدرسی   کرمان کیلومتر 18 جاده تهران نرسیده به پل امام رضا جنب کارخانه کرمانیت

034-32910442

09131400552